9067, Most Legií, ( Line 9 - Spojovací to Sídliště Řepy service)
Date: 28 July 2009
Manipulation Notes: None